ArcelorMittal Construction

Verksamhet

Web sites
Arclad
Arval
Armat
www.armat.se

Verksamhet

ArcelorMittal Construction är ledande leverantör av tunnplåtskonstruktioner för fasader, tak, golv och stommar i Europa. Vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre på att uppfylla kundernas behov och anpassa oss efter marknaden. Vi introducerade därför varumärkena Arclad, Armat och Arval för att ytterligare öka vår effektivitet och förbättra vår service.

Armat

Armat

Lösningar för bostadssektorn.. Armat riktar sig till alla aktörer inom byggbranschen som främjar en hållbar utveckling och värnar om miljön. Vi erbjuder både enkla och innovativa lösningar i plåt, som uppfyller alla krav som ställs vid nybyggnad eller renovering av bostadshus.


Arclad

ArcladSmidig organisation anpassad efter kundernas aktuella behov..
För att optimera sina ledtider satsar ArcelorMittal Construction på lättillgängliga produktionsanläggningar och på en princip om industriell utveckling baserad på snabb respons. Tack vare företagets smidiga organisationsform kan du som kund vara säker på att produkterna finns tillgängliga och levereras i tid.
Arval

Arval

När du som arkitekt/konstruktör vill ge utlopp för din kreativitet.
Nu kan du få hjälp med att omvandla dina idéer till konstruktiva lösningar. Här följer några av fördelarna:
– Personal med stor expertis som delar med sig av sina kunskaper i form av support och utbildning.
– Pågående utveckling av kreativa och kvalitativa innovationer som du kan dra nytta av i dag och i framtiden.
– Utformning av konstruktionssystem för fasader, golv, tak, stommar och innertak anpassade för olika typer av användningsområden.
– Specialanpassade produkter som inte ingår i basutbudet.
Arvals personal finns till hands från början och ända tills projektet är avslutat.
 

Policys och certifikat

Arbetsmiljöpolicy
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Säkerhetspolicy
ISO9001
ISO14001
CE-certifikat
OHSAS18001