ArcelorMittal Construction

Användningsvillkor

Terms of use

Användningsvilkor

Informationen som ARCELORMITTAL CONSTRUCTION ger genom sin hemsida är indikativ i sin natur. ARCELORMITTAL CONSTRUCTION gör maximalt för att försäkra tillförlitligheten i informationen och tjänsterna som finns på webbsidan www.arcelormittal-construction.se.

Däremot garanterar ARCELORMITTAL CONSTRUCTION under inga omständigheter riktigheten, precisionen eller helheten i den informationen som finns på hemsidan och är därmed inte ansvarig för någon del av den. Vid force majeure, dataproblem, problem som finns i telekommunikations infrastruktur, tekniska problem eller på grund av driftsfrågor, kan tillgång till hela eller delar av hemsidan stängas ner tillfälligt eller tas bort när som helst och utan förvarning eller varsel av ARCELORMITTAL CONSTRUCTION. Du använder och bläddrar genom webbsidan på eget ansvar.

Varken ARCELORMITTAL CONSTRUCTION eller en tredje part engagerad i skapandet, produktionen eller publiceringen av webbsidan skall hållas ansvarig för direkt, indirekt, följd- eller annan skada, oberoende av orsak, ursprung, natur eller vilka konsekvenser som uppstår på grund av att du har tillträtt eller inte kunnat tillträtt webbsidan eller använt den. Det innefattar även verksamhets- eller dataförluster. Dessutom ARCELORMITTAL CONSTRUCTION skall inte hållas ansvarig för skador eller virus som eventuellt infekterar din hårddisk, mjukvara eller någon annan data utrustning samt förluster eller förändringar i data på grund av tillgången till webbsidan eller nedladdningar från sidan.

Om inte annat uppges har ARCELORMITTAL CONSTRUCTION ensamrätt till immaterialrätten för dokumenten på www.arcelormittal-construction.se webbsidan samt varje del skapad för sidan och all material är därmed skyddad av regelverket som styr immaterialrätten. Inga rättigheter eller licenser ges av ARCELORMITTAL CONSTRUCTION mer än rätten att besöka webbsidan. Det är därför förbjudet att kopiera, framställa, adaptera och/eller översätta, delar av eller hela webbsidan, på något sätt eller i någon media som redan existerar eller som inte har ännu uppfunnits, utan uttrycklig tillåtelse av ARCELORMITTAL CONSTRUCTION. Överträdelser är straffbara enligt artiklarna L.335-2 och den immaterialrättslagen samt international copyright lag och kan vara en överträdelse av copyright, vilket kan leda till skadestånds- och kriminalskyldighet. Dokument publicerade på ARCELORMITTAL CONSTRUCTION webbsidan får endast kopieras för personliga och private använding. Om inte annat uppges, företagsnamn, logos, produkter och varumärken som finns på webbsidan (® och ™ produkter) tillhör ARCELORMITTAL CONSTRUCTION och får inte användas utan skriftlig tillåtelse i förväg av ARCELORMITTAL CONSTRUCTION. Dessutom databaser som används på ARCELORMITTAL CONSTRUCTION webbsidan är skyddad av lagen från 1 juli 1998 som inlemmar i immaterialrättslagen den 11 mars 1996 EU direktivet gällande juridiska skydd av databaser. Utdragning eller försök till utdragning av delar av eller hela databaser kan leda till skadestånds- och kriminalskyldighet.

Rätt till ändringar förbehålles.