ArcelorMittal Construction

Marknader

Web sites
Arclad
Arval
Armat
www.armat.se

Marknader

Genom att erbjuda sina kunder stålkonstruktionslösningar för tak, fasader och golv påverkar ArcelorMittal Construction främst följande delar av byggbranschen:

Industrianläggningar
och lagerbyggnader

Industrianläggningar och lagerbyggnader

Kommersiella byggnader
och parkeringshus

Kommersiella byggnader och parkeringshus

Kontorsbyggnader
 

Kontorsbyggnader

Jordbruksanläggningar
 

Jordbruksanläggningar

Livsmedelsanläggningar
 

Livsmedelsanläggningar

Bostäder
 

Bostäder